Daň z nabytí nemovitých věcí

01 Výběr a prohlídka nemovitosti
Ujasnění požadavků na nemovitost (lokalita, dispozice, příslušenství – garáž, balkon, zahrada, apod.) a stanovení priorit.
V předem domluvený čas Vám makléř ukáže vybranou nemovitost a probere s Vámi možnosti.
02 Právní prověrka a technická inspekce
Již při prohlídce nemovitosti Vám předložíme aktuální Výpis z katastru nemovitostí, prověříme za Vás možnosti. Nákup nemovitosti uskutečňujeme jednou až dvakrát za celý život. Z tohoto důvodu Vám rádi umožníme opakovanou návštěvu nemovitosti za přítomnosti Vámi vybraného inspektora, který stav nemovitosti zhodnotí.
03 Rezervace nemovitosti
Příprava Smlouvy o zprostředkování a rezervaci nemovitostí, její podpis a složení rezervačního poplatku. Smlouvy tvoříme individuálně a každý zájemce má možnost návrh Smlouvy o zprostředkování a rezervaci nemovitostí projít se svým advokátem ještě před samotným podpisem.
04 Příprava smluvní dokumentace
Po rezervaci nemovitosti následuje vyjednávání kupní ceny a podmínek, poté přijdou na řadu jednání o znění smluv (nájemní, kupní smlouva, smlouva o advokátní resp. notářské úschově, případně smluv na míru).
Naše realitní kancelář spolupracuje s prověřenými advokáty a notáři, u kterých jsou uložené finanční prostředky v bezpečí.
05 Pomoc při získání financování
Příprava financování, porovnání všech hypoték na trhu a výběr banky.
06 Zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) musí být při prodeji domu nebo bytu předán kupujícímu.
Od 1. ledna 2016 je nutné předložit PENB i u pronájmu nemovitosti. Pokud není prodávajícím štítek dodán, je povinností realitní kanceláře uvést nejhorší možnou třídu. PENB má platnost 10 let, pokud nedojde k větším změnám ve způsobu vytápění, obálce budovy apod. V případě, že prodávající štítek nemá, zajistíme profesionální zaměření a vyhotovení PENB. V některých případech lze nahradit vyúčtováním za poslední 3 roky.
07 Katastr nemovitostí
Zpravidla již při podpisu smluv k převodu vlastnického práva k nemovitosti podepisují strany Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Jakmile dojde k načerpání finančních prostředků do úschovy, je tento návrh podán na příslušný katastrální úřad. Řízení trvá zpravidla 20 až 25 dní. Poté je proveden vklad práva do katastru nemovitostí.
08 Předání nemovitosti a převod energií
Sepsání předávacího protokolu, stavů veškerých měřidel, tzn. vody, elektrické energie a zemního plynu, dále je novému majiteli předána technická dokumentace, PENB apod.). Naše RK Vám poskytne poradenství při převodu energií (elektřina, zemní plyn i voda).
09 Znalecký posudek nemovitosti
Zhotovuje se zpravidla u vybraných nemovitostí pouze pro doložení k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Náklady na znalecký posudek jsou brány jako uznatelný výdaj a je možné je odečíst od základu daně.
10 Daň z nabytí nemovitých věcí
Od 1. 11.2016 je plátcem daně kupující nemovitosti.
Daň se platí ve výši 4 % ze základu daně (kupní cena nebo 75 % směrné hodnoty). Naše realitní kancelář Vám zpracuje daňové přiznání. Pokud jsou v advokátní nebo notářské úschově finanční prostředky určené na daň z nabytí nemovitých věcí, pak je advokát, resp. notář, povinný po doručení podané kopie daňového přiznání odeslat finanční prostředky přímo na příslušný finanční úřad.